Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

pieczareczka
0870 e76e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

April 10 2015

8690 4a9e

Edie Campbell wears Dolce & Gabbana Alta Moda as she stars in “Cinderella Story”, photographed by David Sims.

Reposted fromnicolasdelenfent nicolasdelenfent
pieczareczka
Moment gdy wyzbywamy się iluzji zawsze rozrywa nam serce. W tym smutku zawsze jednak wyczuwałem też wielkie piękno...
— Casanova
Reposted fromRuda-Maruda Ruda-Maruda
pieczareczka
Miłość nie wyraża się w pragnieniu uprawiania seksu, lecz w pragnieniu wspólnego snu.
— Milan Kundera
Reposted fromRuda-Maruda Ruda-Maruda
2742 2a93
Reposted fromnotgoodattalking notgoodattalking
pieczareczka
Chcę Ci opowiedzieć historię wcale nie z próżności. Nie pragne sukcesu, sławy czy pieniędzy. To proste, większość mężczyzn i kobiet tego nie pragnie. Nawet lepiej: nie pragne miłości. Kiedy byłem młody, niektóre kobiety mówiły, że kochaja mnie za długie rzęsy. Przyjmowałem to bez komentarza. Następnie kochały mnie za mój umysł. Następnie za władzę i pieniądze. Następnie za talent. Następnie za głębię umysłu. Dobra, poradzę sobie z tym wszystkim. Jedyna kobieta,która mnie przeraża,to ta, która kocha mnie dla mnie samego.
— Mario Puzo "Głupcy umierają"
Reposted fromlostsoul lostsoul
4381 ee5e
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom

November 24 2014

8411 5660 500
Reposted fromaloof aloof
pieczareczka
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
pieczareczka
pieczareczka
6938 2576
Reposted fromproof proof viaarrependimento arrependimento
pieczareczka
pieczareczka
2605 f116 500
Reposted fromget-fit get-fit viaM-M M-M
pieczareczka
3321 0d75 500
pieczareczka
Reposted fromzabka zabka viaarrependimento arrependimento
pieczareczka
Reposted frompesy pesy viaarrependimento arrependimento
pieczareczka
7280 51d1
Reposted fromLovelive Lovelive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl